Velkomen til Atløy

Velkomen! Sida er enkel å bruke og alle er velkomne til å bli medlem! Bidra gjerne med innlegg. “Skriv eit innlegg” finn du på høgre side, rett under tekst om Atløy.
Du finn det ikkje uten å vere innlogga. Der finn du òg kalenderen om du skal legge ut eit arrangement.
Noko som mangler i undermenyane? Gå inn her Lag tekst og opprett ny tekst so kan eg få det inn på ein eigen link.
Evnt klikk på bilde av Aud, Torill eller Marit so kan du sende oss ein beskjed og vi hjelper til. Ventar i spenning.

Nye bilder

Fellestur til Skrevarden.

Langfredag vert det fellestur til Skrevarden.

Basar.

Torsdag kl 1500 er de velkomne til den tradisjonelle ,skjærtorsdag basaren i Høyvik grendahus.

Åresalg ,loddsalg kaffi og kaker. Fine gevinster ! :-)

Selge noko på Krabbefestivalen?

No er det ikkje mange månadane igjen til Krabbefestivalen, og planlegginga er i full gang. Vi er blant anna på utkikk etter deg som vil ha stand for å vise fram/selje det du lagar. Om dette er noko for deg ta kontakt Ann Tove Stølen på tlf 975 24 113

Godstransport for Atløy

Etter møte mellom Atløy Vel, lokalt næringsliv, Transferd og Askvoll Kommune er det oppretta ei fast godsrute til Atløy kvar mandag og onsdag. Dette er ei prøveordning og Atløy Vel oppmodar alle om å bruke Transferd og desse to rutene, so langt det let seg gjere. Vert dei lite nytta vil tilbodet falle vekk. Les meir…

Vilnes kyrkje 340 år

I år er Vilnes kyrkje 340 år. Ho vart bygd i 1674 etter at den gamle kyrkja brann ned på grunn av lynnedslag. Kyrkja skal vere den vestlegaste trekyrkja i Noreg frå denne tida. Alt i 1320 stod det kyrkje på Vilnes, og vi kan vel rekne med at det har vore kyrkje på staden i nær 700 år.

KRABBEFESTIVAL

25., 26. og 27. juli går krabbefestivalen av stabelen for sjette gong på Herland, Atløy. Sett av datoen, for då skal krabbe knusast, drikke serverast, krabbeballane rullast og ikkje minst- det skal dansast!

Vi treng alle dei fantastiske folka vi kan få til denne festivalen, så spre ordet til folk du kjenner, slektningar du veit kjem denne helga eller andre som vil vere med å hjelpe. Vi treng deira namn og gjerne nummer.

Frå fjaler til Rio

Fure og Våge songlag viser kabareten “Frå Fjaler til Rio”
Atløy Kulturhus, laurdag 1. mars klokka 19.00
Ein kabaret med 19 songar frå eit vidt spekter av teksforfattarar.. Les meir…

rv 609/Heilvang: stein i vegen ring 175.

Det har dei siste 3 år gått 46 ras ved Heilvang. Tunnel er no under planlegging.

For å få fortgang i dette arbeidet må alle presse på. Og ein måte å gjere det på er å rapportere inn om stein i vegbana, og ras sjølvsagt, på den vegstrekningen.

Reguleringssak Grov nedre, sak 12/687 Askvoll kommune, postlister 10022014, mm. Interessant for Atløy ?

Til Askvoll kommune

Til Holmedal på dokketeater. Segna om Jorunn i Alden.

No er det kort veg til Holmedal.
Du slepp å tenkje på ferjeruter.
Då er det enkelt å få med ting som skjer.

I kveld var det 4H frå Atløy som hadde framføring i Holmedal samfunnshus.
Holmedal ungdomslag og Folkeakademiet var medarrangørar.

Det er seks ungdommar i alderen 11 til 16 år som saman med medhjelparar har laga og framfører dokketeaterstykket.

Det bygger på ei gammal segn om Les meir…

Jorunn i Alden til Holmedal bygdehus 31. jan kl 18

Atløy 4H syner fredag den 31.jan dokketeateret Jorunn i Alden i bygdehuset i Holmedal kl 18.

Serviceskyss 2014

Rutetider Atløy ONSDAGAR
Herland til Sauesund kl. 13.30
Høyvik til Sauesund kl. 14.30
Retur frå Sauesundet kl 16.30

Atløy tlf: 57 73 0 66 / 959 562 06
Pris kr. 15.- ein veg uansett køyrelengde
Viktig:
Alle som vil nytte serviseskyssen må tinge plass seinast kl. 18.00 dagen før. Dette fordi taxi eigar vil vite kva bil han skal nytte, og kor han skal hente deg. Les meir…

No er ferja snart vekke

Kommunedelplan Atløysambandet .

Oppstart planarbeid og høyring av planprogram.

God jul

Jeg ønsker meg en kraft

som havet når det bryter

Julemesse i Kumle bedehus

Søndag 8. desember kl. 14.00 opnar vi julemessa i bedehuset. 10 stykker stiller med stand. Vi skal ha lynutlodding og sel kaffi og svele. Møteplassen Helgtun er open under julemessa, og vi sel både handarbeid og lokale sogebøker. Vi håpar mange finn vegen til bedehuset og ønskjer alle velkommen. Det er mange år sidan det sist var julemesse i bedehuset og det er kjekt at huset vert brukt. Denne gongen er det bedehuset med støttespelarar som skipar til messa.

Brufesten

Askvoll sogenemnd

Bokslepp på Askvoll Fjordhotell fredag 9. november kl . 1400

Askvoll sogenemnd endeleg tilbake med nytt sogehefte .

Askvoll vil feire Torsheim

Fredag 1. november planlegg Askvoll kommune feiring av den for lengst utflytta kunstnaren Oddvar Torsheim. Det skjer ved rådhuset og sentrumshamna i Askvoll mellom klokka 16.00 og 18.00, og Stig Eikås slår til med ny statue av kunstnaren.
2. november fylle Torsheim 75 år. Han vart fødd på Herland og døypt i Vilnes kyrkje, men etter eit par år flytta familien frå Atløy og Askvoll. Mora, Jenny, var dotter til handelsmann Abraham Høvik med butikk i Skaret. Faren Hermann var lærar og frå Dørhella.

Klipp ei grein eller flytt på ein stein

Atløy Idrettslag har no eit høgt antal kilometer med turstiar som skal haldast opne. Skal ikkje so mykje til på dei fleste stadar, MEN kjekt å sjå at nokon har gjort noko. Fex ei fjøl å trakke på i vått terreng eller gjenreising av blå steinar og vardar som har blitt påverka av tyngdekrafta eller andre krefter. Stiane er mykje brukte so dei grør ikkje igjen heldigvis, Jonny Leirvåg har beitepussaren klar. Men det er fullt lov for alle å ta eit tak, noko vedlikehald må til.

HAR DU LYST Å VERE FADDEREIN STI? Om de er ein, eller fleire i lag som kan tenke seg å ta seg av ein av stiane spesielt, hadde det vore kjempefint. Reidun og Aud har tatt på seg Lesshåjen – Skålefjellet. Høyvik Grendalag har stien Høyvik – Gjervik og Høyvik – Eidet.

Askvoll Holmedal Skytterlag

Då er vi klare for inne-sesongen i Skyting.

Returtransport av pasientar.

Sidan mai har det vore ny ordning for retur om ein har vore på legevakta i Førde. Ordninga gjeld for pasientar som bur på øyane i Askvoll, og gjeld retur på tidspunkt der ein ikkje kan reise med rutegåande transportmiddel.

Ordninga skal evaluerast i nobember, og kan bli permanent. Atløy Vel vil gjerne ha tilbakemelding frå brukarane korleis dei opplever ordninga.

Verdig jubileumsfest

Bilde viser det blyinnfatta vindauge på austveggen av Kumle bedehus. Foto: Magny Høyvik.

Søndagens jubileumsfest var ei verdig markering av Kumle bedehus sine 50 år og Møteplassen Helgtun som runda 10 år. Kring 80 møtte fram og deltok på festen i den fint pynta salen. Korsong og tale, attersyn og song av gamle bedehussongar. Alt minte om åra som har gått og håpet om at det framleis skal vere aktivitet i bedehuset. Rømmegraut og seinare kaffi og kringle, ga oss smak av gammal festtradisjon.

Jubileumsfest på Atløy

Kumle bedehus rundar 50 år og Møteplassen Helgtun 10 år

Søndag 22.september kl. 15.30 feirar vi Kumle bedehus og Møteplassen med rømmegraut, korsong, tale, attersyn og song. I ein pause har vi utstilling og sal på Møteplassen.

Atløy

Følgt av 140 medlemmar.

Atløy er ei av perlene i Askvoll Kommune. Her ligg tre levande bygdesamfunn på kvar si side av øya; Kumle, Herland og Høyvik. Tilsaman er vi rundt rekna 450 innbyggara, med felles skule, barnehage, og godt opparbeidt idrettsanlegg med tilhøyrande kulturhus. Joker butikk med post finn du på Kumle, Tviberg Feriesenter med servering og drivstoffylling ligg på Herland. Høyvik og Herland har begge grendalag og grendahus. På sida skal du finne det meste av info, under menyane kjem det opp undermenyar. Noko du saknar? Meir om sona

Origo Atløy er ei sone på Origo. Les meir
Annonse